Welkom-Kind hecht veel waarde aan de kwaliteit van de opvang, kwaliteit van de contacten tussen Welkom-Kind en ouders en gastouders, etc. Wat wij minimaal verstaan onder kwaliteit wordt o.a. beschreven in het Welkom-boek voor ouders, in het Welkom-boek voor gastouders en in ons pedagogisch beleid Welkom-kind Boxtel.

Deze kwaliteit wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

Inspectierapport GGD van het gastouderbureau.

Het gastouderbureau wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd om vast te stellen of Welkom-Kind nog voldoet aan de wettelijke eisen.

Dit inspectierapport vindt hier: 171206 GOB Welkom-kind Boxtel

Op internet kunt u het vinden via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ga naar “zoeken” en vermeld bij naam opvangvoorziening: Welkom-Kind en bij woonplaats: Boxtel

Op uw verzoek mailen wij het u door, of zenden het u toe.