Welkom-Kind hecht veel waarde aan de kwaliteit van de opvang, kwaliteit van de contacten tussen Welkom-Kind en ouders en gastouders, etc. Wat wij minimaal verstaan onder kwaliteit wordt o.a. beschreven in het Welkomboek voor vraagouders, in het Welkom-boek voor gastouders en in ons pedagogisch beleid.

Deze kwaliteit wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

Inspectierapport GGD van het gastouderbureau.

Het gastouderbureau wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd om vast te stellen of Welkom-Kind nog voldoet aan de wettelijke eisen.

Dit inspectierapport vindt hier: GGD rapport jaarlijks onderzoek Welkom Kind Boxtel

Op internet kunt u het vinden via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ga naar “zoeken” en vermeld bij naam opvangvoorziening: Welkom-Kind en bij woonplaats: Boxtel

Op uw verzoek mailen wij het u door, of zenden het u toe.