Welkom-Kind biedt een product waar we volledig achter staan. We vinden het belangrijk dat u een tevreden klant bent. Indien u de overeenkomst wilt beëindigen dan heeft u daar een goede reden voor. Veel gastouderbureau’s bedingen een minimale looptijd van de overeenkomst van bijvoorbeeld een jaar, of leggen u een boete op als u de overeenkomst wilt beëindigen. Dat vinden wij helemaal niet nodig. U blijft klant omdat u dat wilt en niet omdat dit moet. Puur en alleen om administratieve redenen hanteren wij een opzegtermijn van één maand.