KOSTEN KINDEROPVANG: OVERZICHT VAN DE TARIEVEN

Bij gastouderopvang bestaan de totale kosten uit: bureaukosten (diensten gastouderbureau) en opvangkosten (diensten gastouder). De overheid geeft een bijdrage over de totale kosten, de kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl vindt u alle bijzonderheden of neem contact met ons op.

Bureaukosten.

U betaalt een vast bedrag per maand per gezin, ongeacht het aantal kinderen.

Bij betaling door automatische overschrijving en eventueel over een langere periode ontvangt u € 0,50 tot € 2,- korting op het maandtarief.

Er is onderscheid in de vorm van opvang. Een gastouder kan kinderen opvangen in haar eigen huis, maar ook in de woning van de kinderen. Indien de opvanglocatie bij het gezin is noemen we in dit geval de gastouder, opvangouder (ook wel nanny genoemd). Beide vormen zijn gastouderopvang.

Tarief voor opvang bij een geregistreerde gastouder: € 61,- tot € 63,- per maand.

Indien een gastouder nog geregistreerd moet worden: € 91,- tot € 93,- per maand voor eerste 6 maanden en daarna basistarief.

Bij opvang thuis (opvangouder) is het tarief: € 91,- tot € 93,- per maand. Bij thuisopvang moet een opvangouder altijd geregistreerd worden op het adres van het gezin.

Bij opvang door meerdere gastouders of opvangouders komt € 39,- per gastouder bovenop bovenstaand tarief.

Kleine contracten:

Indien men gebruik maakt van een gastouder en men heeft minder dan 320 uur opvang per jaar, dan is het tarief € 39,- per maand per kind.

Opvangkosten

Een gastouder mag zelf een tarief vaststellen voor haar diensten. Een gastouderbureau mag een gastouder geen tarief opleggen. De meeste gastouders hanteren een tarief tussen de € 5,50 en € 7,00 per uur per kind. Bij de ene gastouder zijn luiers en voeding in de prijs opgenomen bij anderen neem je dat zelf mee. De uurvergoeding wordt in onderling overleg bepaald.

Bij een opvangouder (nanny) gelden andere tarieven. U betaalt dan ten minste het wettelijk minimumloon en 8% vakantiegeld. Daarnaast heeft de opvangouder recht op doorbetaling van 4 weken verlof per jaar (na rato). Meer informatie over de regeling dienstverlening aan huis leest u hier. Het tarief van een opvangouder is mede afhankelijk van het aantal (schoolgaande) kinderen in een gezin.

Wij maken graag voor u een berekening (prognose) van de kosten voor opvang en kinderopvangtoeslag, zodat voor u duidelijk is wat het financieel voor u betekent. Bel ons even voor antwoord op al uw vragen (0411-750903), of vraag vrijblijvend om een berekening van de kosten in uw situatie.