DE OUDERCOMMISSIE

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht een gastouderbureau te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. U kunt meepraten door zitting te nemen in de oudercommissie. De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van het gastouderbureau zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

De oudercommissie van Welkom-Kind Boxtel bestaat uit minimaal 3 personen. 2 x per jaar komt de oudercommissie bijeen om actuele zaken te bespreken. Voor ouders die interesse hebben en meer informatie wensen, hebben we een informatie boekje gemaakt. Bel of mail ons even en we mailen u de informatie door.

De oudercommissie bestaat momenteel uit Caroline, Mariska en Marcel. De oudercommissie is rechtstreeks bereikbaar via e-mail, oudercommissie@welkomkindboxtel.nl

Alle ouders, maar ook alle gastouders worden per e-mail op de hoogte gebracht van een nieuwe datum zodra deze bekend is en uitgenodigd om de vergadering bij te wonen of om agenda punten aan te dragen.